telefon724 147 578, 604 606 809
logo

Jsme rády, že jste se zastavili

N a š e    f i l o z o f i e

S p o l u

Protože víc hlav víc ví…

S d í l e n ě

Protože každý nemusí mít vše…

B e z    o b a l u

Protože je to šetrné…

L o k á l n í

Protože je to rozumné…

S e z ó n n í

Protože tak je to přirozené…

Z d r a v é

Protože se máme rádi!


Úterý: 9:00 – 12:00
Čtvrtek: 15:00 - 18:00
Anebo po dohodě.
V otvírací době je možné si vyzvednout i Vaše potvrzené objednávky.