telefon724 147 578, 604 606 809
logo

…na Rynek.
Po silnici to k nám jde pouze ze dvou směrů.
Od Kolína:

Od Uhlířských Janovic: Ze silnice 2. třídy č. 125 odbočte směr Suchdol. Pokračujte na konec silnice a na „T“ křižovatce odbočte vlevo. Po příjezdu na Pašinku sjeďte z hlavní silnice u místního hostince mírně vpravo, pokračujte spojovací uličkou, až vyjedete na návsi. Statek budete mít po své pravé ruce.

…do Háje.
Po silnici ze tří směrů.
Od Kolína:

Od Kutné Hory: Po příjezdu do Červených Peček pokračujte po hlavní silnici až na náves, kde silnice končí na „T“ křižovatce, odbočte vlevo směr „Opatovice, Vysoká“. Pokračujte po hlavní silnici, až přijedete k červenopečeckému kostelu. U kostela odbočte vpravo. Pokračujte až na konec silnice a odbočte vlevo a opět až na konec silnice a jste v Háji!

Od Opatovic: Po příjezdu do Červených Peček pokračujte po hlavní silnici, až přijedete k červenopečeckému kostelu. U kostela odbočte vlevo. Pokračujte až na konec silnice a odbočte zase vlevo a opět až na konec silnice a jste v Háji!